Home | About Us | Our Mission | Downloads | Contact Us |  
| Guest | Register Now
 
SERVICES
History of Jainism
Jain Ascetics
Jain Lectures
Jain Books/Litrature
24 Jain Tirthankars
Shalaka Purush
Jain Acharyas
Puja Sangrah
Vidhan
Jinvani Sangrah
Tithi Darpan
Jain Bhajan
Jain Video
Mother's 16 Dreams
Vidhan Mandal & Yantra
Wallpapers
Jain Manuscripts
Jain Symbols
Digamber Jain Teerths
Committee
Bidding
Virginia Jain Temple
 
DOWNLOADS
Books
Chaturmas List
Jain Calendar
Choughariya
Puja Paddhati
Subscribe For Newsletter
 
 
 
 
 

Jinvani Sangrah


English
S.NOName
1 Bhavna

Hindi

Roman

Sanskrit
S.NOName
1 Stotras

Jinvani Sangrah Hindi (PDF)

1.Shri Namokar Mahamantra
2.Shri Nityamah Pujan
3.Manglacharan
4.Uttamacharan
5.Panch-parmesthi Darshan, Namaskar
6.Panch-parmesthi Mangal Path
7.Panch-parmestho Aarti
8.Jaap Mantrar
9.Prakshal, Pujan Vidhi
10.Puja - Shabda Parichaya (Terminology)
11.Ashtak Vidhi
12.Mangal, Pratiharya
13.Nitya Niyam Puja Chart
14.Dev Darshan
15.Darshan Path
16.Darshan Path Bhasha
17.Panch-mangal Path
18.Abhishek
19.Vinay Path Dohavali
20.Bhajan (Shriji)
21.Puja Peethika
22.Mukhya Puja Argha
23.Dev Shastra Guru Puja Bhasha
24.20 Tirthankar Puja
25.Akratrim Chetyalaya Puja
26.Siddha Pujaa
27.Sammilit Puja
28.Sammilit Puja 1
29.Nav-devta Pujan
30.Shri Sahastra-koot Jin Chaityalay Puja
31.Bhajan (Arihant)
32.Sahastra-joot Jinalaya, Man-stambh
33.Arihant
34.Trikal Choubeesee
35.Samuchaya Chpubeesee Jinpuja
36.Aarti Choubees Bhagwan
37.Aarti Choubees Bhagwan
38.Vinati (Aho Jagatguru)
39.Shri Adinathji
40.Shri Adinath Jinpuja
41.Aarti (Shri Adinathji)
42.Shri Ajitnathji
43.Shri Sambhavnathji
44.Shri Abhinandanji
45.Shri Sumatinathji
46.Shri Padamprabhji
47.Shri Padamprabh Jinpuja
48.Shri Padamprabh Chalisa
49.Aarti (Shri Padamprabh)
50.Shri Suparshvanathji
51.Shri Chandraprabhji
52.Shri Chandraprabh Jinpuja
53.Shri Chandraprabh Chalisai
54.Aarti (Shri Chandraprabh)
55.Shri Pushpadantji
56.Shri Sheetalnathji
57.Shri Sheetalnathji Jinpuja
58.Shri Shreyansnathji
59.Shri Vasupujyaji
60.Shri Vimalnathji
61.Shri Anantnathji
62.Shri Dharmanathji
63.Shri Shantinathji
64.Shri Shantinathji Jinpuja
65.Shri Shantinathji Chalisa
66.Aarti (Shri Shantinathji)
67.Shri Kunthunathjii
68.Shri Arahnathji
69.Shri Mallinathji
70.Shri Munisubratnathji
71.Shri Naminathji
72.Shri Neminathji
73.Shri Neminathji Jinpuja
74.Aarti (Shri Neminathji)
75.Shri Parshvanathji
76.Shri Parshvanathji Jinpuja
77.Vandana Geet (Shri Parshvanathji)
78.Shri Parshvanath Chalisa
79.Shri Parshvanath Stotra
80.Shri Parshvanath Stuti
81.Aarti (Shri Parshvanath)
82.Aarti Padmavati Mata
83.Shri Mahaveer Swami
84.Shri Mahaveer Swami Jinpuja
85.Shri Mahaveer Swami Chalisa
86.Aarti (Shri Mahaveer Swami)
87.Aarti (Shri Mahaveer Swami) 1
88.Shri Mahaveer Swami Bhajan
89.Pramukh Mandal Vidhan
90.Pramukj Jain Parva (Festivals)
91.Shri Solahkaran Mandal Vidhani
92.Shri Solahkaran Bhavna
93.Shri Solahkaran Puja
94.Shri Panchmeru Puja, Argha
95.Shri Nandishvar Dweep Mandal Vidhan, Puja, Argha
96.Shri Dashlakshan Dharma
97.Shri Dashlakshan Dharma Mandal Vidhan
98.Shri Dashlakshan Dharma Puja
99.Shri Ratnatray Mandal Vidhan, Argha, Puja
100.Shri Saptarshi Puja
101.Shri Deepawali Puja Vidhan
102.Sarasvati Puja
103.Shri Suparshvanathji
104.Shantipath
105.Mahaveerashtak Stotra Bhasha
106.Shri Namokar Mantra
107.Shri Namokar Mantra Puja
108.Shri Namokar Mantra Chalisa
109.Shri Namokar Mantra Mahatmya (Hindi)
110.Mahamantra Namokar
111.Aarti (Shri Namokar Mantra)
112.Shri Bhaktamer Stotra Puja
113.Shri Bhaktamer Stotra (Bhasha)
114.Shri Bhaktamer Stotra (Mahima)
115.Shri Bhaktamer Stotra
116.Shri Vajra Panjer Raksha Kavach
117.Shri Sahastra-koot Jin Chaityalaya
118.Mandal Vidhans
119.Nirvaan Kshetra Puja
120.Shri Sammed Shikharji
121.Shri Kailashgiri
122.Shri Girnarji
123.Shri Champapurji
124.Shri Pawapurji
125.Shri Sonagiriji
126.Shri Nainagiriji
127.Shri Drongiriji
128.Shri Siddhverkoot
129.Shri Mangi-tungiji
130.Shri Bahubali Swami
131.Shri Muktagiriji
132.Shri Jambu Swamiji
133.Shri Khandgiri
134.Shri Kundalpurji
135.Shri Papouraji
136.Shri Tizaraji
137.Shri Mahaveerji
138.Shri Jambu-dweep Hastinapur
139.Shri Padampura (Bara)
140.Shri Rajgiriji
141.Shri Pawagiriji
142.Shri Sammed Shikharji Puja
143.Vinati (Prabhu Darsh)
144.Visarjan Argha
145.Samuchaya Mahargh
146.Samuchaya Argh
147.Shantipath (Bhasha)
148.Bhajan
149.Bhasha Stuti
150.Visarjan
151.Shri Siddhachakra ki Stuti
152.Aarti Shri Rishimandal
153.Aarti Jinvani Mata
154.Aarti Shri Jinraj
155.Aarti Shri Shanti Jineshver
156.Aarti Shri arihant Prabhu
157.Aarti Kshetrapal
158.Sarv Teerth Vandana
159.Shastraji ki Bhakti
160.Mala
161.Samayik
162.Samayik Path
163.Samayik Path (Bhasha)
164.Alochna Path
165.Barah Bhawna
166.Meri Bhawna
167.Aaradhna Path
168.Sankat Mochan Vinati
169.Dukh Haran Vinati
170.Antim Bhawna
171.Tap & Vrat
172.Sote Samay Bole
173.Shravak Dharm
174.Shravak ki 11 Pratima
175.Sutak Patak
176.Bhakshya - Abhakshya
177.Muni Darshan
178.Manglashtak
179.Jain banane ki Vidhi
180.Swayambhu Stotra
181.Jain Raksha Stotra
182.24 Puja-Purnmati
OUR SERVICES